03.07.2018 / Wiadomości

Apel Prezydium ORA w Warszawie ws. Sądu Najwyższego

Koleżanki, Koledzy;

Adwokaci, aplikanci adwokaccy!

Zwracamy się do Was dzisiaj przede wszystkim jako obywatele. Zaniepokojeni tym, co się dzieje i tym, co się wydarzy w najbliższych dniach.

Zwracamy się do Was o zaangażowanie i udział w wydarzeniach planowanych pod Sądem Najwyższym.

Dzisiaj o godzinie 20:00, jutro o godzinie 8:00 spotkajmy się na placu Krasińskich, pod Sądem Najwyższym aby wyrazić sprzeciw wobec jawnego łamania Konstytucji RP przez władzę ustawodawczą i wykonawczą.

Najbliższe dni mogą być kluczowe dla następnych lat i pokoleń polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Dla standardów, które niezależnie od opcji politycznej, nie mogą być łamane. Dzisiaj jest czas, gdy o tym, co się dzieje należy mówić prostym językiem. Nie można ustawą skracać kadencji konstytucyjnych organów, choćby pod pretekstem wieku emerytalnego. Nie można ustawą naruszać normy konstytucyjnej jaką jest nieusuwalność sędziowska, jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej. Analogicznie należałoby przyjąć, że dopuszczalne byłoby skrócenie kadencji Prezydenta RP ustawą określającą wiek emerytalny osoby pełniącej ten urząd. W ten sposób można zdekonstruować czy wręcz zdemolować każdy z konstytucyjnych organów. Dzisiaj nikt nie mówi o reformie wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj mówimy o niszczeniu konstytucyjnego organu jakim jest Sąd Najwyższy. O niszczeniu niezawisłych i niezależnych sądów a w efekcie o paraliżu instytucjonalnym i organizacyjnym trzeciej władzy.

„Bez wolnych sądów i wolnych wyborów nie ma wolnej Polski”, tak mówił w Senacie RP SSN Stanisław Zabłocki, były warszawski adwokat. My, adwokaci i aplikanci adwokaccy mamy obowiązek o tym przypominać i wspierać tych wszystkich, którzy o te zasady walczą.

Do zobaczenia pod Sądem Najwyższym!