Webinarium nt. zbierania dowodów zbrodni wojennych w Ukrainie – 19 maja br. godzina 18.30

Zbieranie informacji o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i innych zbrodniach popełnianych w Ukrainie od 24 lutego 2022 – dlaczego jest to ważne i jak to robić to temat kolejnego webinarium, tym razem zaplanowanego na 19 maja br. Prelegentem będzie dr Anna Adamska-Gallant.

Webinarium rozpocznie się 19 maja br. o godz. 18.30, zakończy się o godz. 20.00.

Rejestracja pod linkiem: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nmfkuJZ2SQaDGk2u1eUoRQ

Na webinarium zapraszają: Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Praw Człowieka NRA, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Project Sunflower.

Partnerami webinarium są: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Pravo-Justice, Moving Forward Together, Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice, The Peace and Justice Initiative, Meritum, AIDP.

Dr Anna Adamska-Gallant jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym międzynarodowym oraz prawach człowieka. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, broniąc na Uniwersytecie Wrocławskim pracy doktorskiej poświęconej świadkom zbrodni wojennych występujących przed sądami międzynarodowymi i hybrydowymi. Przez niemal 11 lat pełniła służbę sędziego w Polsce, orzekając w sprawach karnych. W latach 2013 – 2018 pracowała jako sędzia międzynarodowy na Bałkanach, gdzie sądziła sprawy o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione w czasie konfliktów na terenie byłej Jugosławii. Jest ekspertem Unii Europejskiej na Ukrainie, gdzie doradza w procesie reformy wymiaru sprawiedliwości, tak aby ukraińskie sądy spełniały standardy niezależności i niezawisłości. Prowadzi szkolenia dla tamtejszych sędziów. Jest również wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, w Katedrze Kryminologii i Bezpieczeństwa. Biegle władam językami: angielskim, ukraińskim, jak też posługuję się francuskim, serbskim oraz rosyjskim.