01.08.2022 / Wiadomości

Warszawska Palestra oddała cześć bohaterom powstania!

1 sierpnia br. przedstawiciele Warszawskiej Palestry oddali zwyczajem lat poprzednich cześć bohaterom powstania warszawskiego. To rokrocznie niezwykle wzruszający moment! W powstaniu wzięło udział co najmniej 213 adwokatów i aplikantów adwokackich. Wśród nich znaleźli się m.in. adwokaci: Władysław Siła-Nowicki, Witold Bayer, Maria Budzanowska, Wiesław Chrzanowski, Helena Wiewiórska, Jadwiga Rutkowska, Tadeusz de Virion, Stefan Korboński, Anna Sobocińska-Lorenc, Zdzisław Krzemiński, Kazimierz Ostrowski, Tadeusz Perdzyński.


O godzinie 12.30 w Kościele św. Jacka u Dominikanów delegacja naszej izby złożyła uroczyście wieniec pod tablicą upamiętniającą adwokatki, adwokatów, aplikantki i aplikantów, biorących udział w patriotycznym zrywie powstańczym. Delegację tworzyli adw. Aleksander Krysztofowicz, Wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Henryk Romańczuk, Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Warszawskiej Adwokatury oraz adw. Maciej Marek Kamiński, członek tej Komisji.

O godzinie 14.00 przedstawiciele naszej izby wzięli udział przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w uroczystych obchodach wybuchu powstania organizowanych przez m. st. Warszawa. Wieniec w imieniu naszej izby złożyli adw. Aleksander Krysztofowicz oraz adw. Henryk Romańczuk.

Uroczysty dzień zakończyły obchody organizowane przez naszą izbę przed siedzibą ORA w Warszawie w godzinie „W”.

Uroczystościom przewodniczyła Wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Podczas uroczystości obecna była z nami adw. Anna Sobocińska-Lorenc, ikona Warszawskiej Palestry, która jako 15-latka brała udział w Powstaniu Warszawskim. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele ORA w Warszawie oraz członkowie naszej izby.
Po ich zakończeniu w sali im. H. Krajewskiego była okazja do wspólnych wspomnień o powstaniu.

Wszystkim, którzy wzięli udział w izbowych obchodach, serdecznie dziękujemy w imieniu Dziekana i ORA w Warszawie. Co roku w naszych obchodach bierze udział więcej osób. To cieszy!

Do zobaczenia za rok!