14.07.2022 / Wiadomości

Uroczyste wręczenie odznak „Adwokatura Zasłużonym”

W dniu 14 lipca br. odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji i dyplomów odznaki „Adwokatura Zasłużonym” Pani Mecenas Alinie Wasilewskiej-Kucińskiej oraz Panu Mecenasowi Tadeuszowi Wolfowiczowi.

Odznaki wręczył dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. W wydarzeniu uczestniczył Pan Sędzia Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 1991–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 2016–2020 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. Obecni byli także członkowie Rady oraz rodzina i przyjaciele nagrodzonych.