28.04.2022 / Wiadomości

Tydzień Konstytucyjny – zaproszenie do udziału

Od 30 maja do 4 czerwca 2022 r. odbędzie się IX edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski, a organizowane warsztaty są bezpłatne. Przykładowe scenariuszy zajęć z poprzednich edycji dostępne są w podręczniku „Jak uczyć ciekawie o Konstytucji i prawie. Tydzień Konstytucyjny dla Nauczycieli i Nauczycielek.

Od 2016 r. odbyło się łącznie 8 edycji Tygodnia, w których ponad 4 000 prawników przeprowadziło zajęcia dla ok. 220 670 uczniów z 2769 szkół w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli, słuchaczy i prawników biorących udział w minionych edycjach świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna.

Zajęcia odbywają się w ramach jednej lub dwóch godzin lekcyjnych (w zależności od decyzji szkoły) i przeznaczone są dla młodzieży powyżej 13 roku życia (od 7 klasy szkoły podstawowej).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać do 11 maja br. poprzez FORMULARZ .

Jednocześnie wskazujemy, że adwokatom za przeprowadzenie zajęć w ramach Tygodnia Konstytucyjnego przysługuje 1 punkt doskonalenia zawodowego za każdą przeprowadzoną lekcję.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram za pośrednictwem maila: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych: realizacja umowy o charakterze nieodpłatnym – poprowadzenie lekcji w ramach Tygodnia Konstytucyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Cel przetwarzania danych: organizacja lekcji z prawnikami dla młodzieży w ramach Tygodnia Konstytucyjnego

Dane osobowe dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe zostaną przekazane szkołom biorącym udział w Tygodniu Konstytucyjnym.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl