Telefon alarmowy – przeszukania w kancelariach

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Dziekan ORA  w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie systematycznie monitoruje wszelkie próby naruszenia tajemnicy adwokackiej. Przejawia się to m. in. w obecności członków ORA w Warszawie podczas przeszukań kancelarii adwokackich celem upewniania się, że tajemnica adwokacką zostaje odpowiednio zabezpieczona.

Kontynuując działania mające na celu troskę o ochronę tajemnicy adwokackiej, ORA w Warszawie uruchamia specjalny numer alarmowy dla adwokatów, na który można dzwonić w trakcie przeszukań kancelarii adwokackich. Numer jest dostępny w godzinach 6.00 – 24.00.

 

Jaki to numer?

Każdy adwokat może go sprawdzić po zalogowaniu się do Panelu Adwokata.

Zachęcamy do dodania go do listy kontaktów w Państwa telefonach!

Z poważaniem

Wicedziekan ORA w Warszawie

Aleksander Krysztofowicz