Szkolenie SPP: Polubowne metody rozwiązywania sporów z udziałem sektora publicznego

Sekcja Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Polubowne metody rozwiązywania sporów z udziałem sektora publicznego”.

Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2023 roku (poniedziałek), w godz. 14.00-16.00 w siedzibie Prokuratorii Generalnej RP, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

I. Status Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jego pozycja i misja;
II. Struktura organizacyjna Sądu;
III. Właściwość Sądu Polubownego;
IV. Rodzaje i specyfika oferowanych postępowań:
– Rola mediatora,
– Specyfika koncyliacji,
– Zmiany trybów z mediacji na koncyliację i odwrotnie,
– Arbitraż;
V. Listy Arbitrów/ Mediatorów/Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy PGRP – kadencyjność;
VI. Wybór mediatora/ koncyliatora/ arbitra w postępowaniu – konstytuowanie się zespołów mediacyjnych, koncyliacyjnych i arbitrażowych;
VII. Formy prowadzonych postępowań – stacjonarna, zdalna, hybrydowa;
VIII. Zatwierdzanie ugody przez sąd powszechny;
IX. Koszt postępowań;
X. Informacje statystyczne – liczba postępowań, skuteczność, charakter przedmiotu sporu, charakter stron postępowań.

Na szkolenie obowiązują zapisy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
sekcja.am@ora-warszawa.com.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do zapisów!

Serdecznia zapraszamy!

adw. dr Kamil Szmid

Przewodniczący Komisji ds. sekcji tematycznych