Szkolenie online: Przepisy AML w Polsce: bilans 5 lat obowiązywania „nowej” ustawy i perspektywy zmian regulacji unijnych – 29.11.2023 r., godz. 16.00

Sekcja Prawa Publicznego i Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na kolejne merytoryczne spotkanie online Sekcji: Przepisy AML w Polsce: bilans 5 lat obowiązywania „nowej” ustawy i perspektywy zmian regulacji unijnych

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa) w godz. 16.00-18.00

 Zaproszeni Goście:

dr adw. Beata Paxford

r.pr. Wojciech Kapica (Lawarton Ługowski Kapica) 

r.pr. Karol Kociel (GIIF)

Moderatorem rozmowy będzie adw. Arkadiusz Górski – Współprzewodniczący Sekcji

Link do rejestracji: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_EZ1N2nhVQcWlKAeIrazLMg#/registration

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

dr Beata Paxford – jest adwokatem i Przewodniczącą Sekcji Prawa Bankowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa bankowego oraz AML, w tym bestsellerów dot. umowy kredytu bankowego oraz komentarza do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (współautorka wyd. pod red. W. Kapicy oraz współautorka wyd. pod red. dr M. Nowakowskiego). Jest wykładowcą i szkoleniowcem w zakresie AML, prawa bankowego/FinTech/Consumer Finance i gospodarczego. W swojej praktyce zajmuje się prawem bankowym, compliance i AML w sektorach: Lendtech i FinTech/Consumer Finance. Posiada doświadczenie   w obszarach regulatory, litigation, gaming i w nieruchomościach.

Karol Kociel – radca prawny, Naczelnik w Wydziale Kontroli Departamentu Informacji Finansowej, Przedstawiciel GIIF w Stałym Komitecie ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w ramach EBA.

Wojciech Kapica – radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych. Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” (2018), „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz” (2019), „Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw” (2020), „Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego” (2021) oraz „Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz” (2022). Uznany szkoleniowiec oraz wykładowca na licznych studiach podyplomowych w zakresie regulacji bankowych, kapitałowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Opis spotkania:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązuje w Polsce już ponad 5 lat. Ustawa ta w porównaniu do swojej poprzedniczki wprowadziła do polskiego porządku prawnego wiele nowych rozwiązań w zakresie AML, w tym podejście risk based approach, jak również nałożyła na instytucje obowiązane nowe wymagania prawne. Okres 5 lat obowiązywania ustawy to bardzo dobry moment na podsumowania. Podsumowania zarówno z perspektywy instytucji obowiązanych, ale także z perspektywy organów administracji publicznej. Podczas spotkania będziemy mieli unikatową możliwość wysłuchać spostrzeżeń na temat ustawy, poziomu jej stosowania przez instytucje obowiązane oraz jej skuteczności zarówno od doradców instytucji obowiązanych, jak również przedstawiciela Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Nie zabraknie także rozmowy na temat projektowanych regulacji unijnych, które zastąpić mają dotychczasowe dyrektywy AML. Nowe rozwiązania mają wprowadzić rewolucyjne zmiany w tym zakresie, przewidując również europejski urząd ds. AML. Webinar będzie świetną okazją do tego, aby omówić projektowane zmiany z różnych perspektyw prezentowanych przez zaproszonych Gości.

Serdecznie zapraszamy!

adw. dr Kamil Szmid

Przewodniczący Komisji ds. sekcji tematycznych

adw. Arkadiusz Górski

Wspólprzewodniczący Sekcji Prawa Publicznego i Compliance