Szkolenie fakultatywne dla aplikantów: Więź rodzinna jako dobro osobiste

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich zaprasza na kolejne szkolenie fakultatywne. Tym razem zajęcia poświęcone będą analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zagadnieniu, czy więź rodzinna może być rozumiana jako dobro osobiste i czy podlega ochronie art. 24 kc oraz czy w tym świetle ciężki uszczerbek na zdrowiu, który prowadzi do zmiany charakteru tej relacji rodzinnej, uzasadniania zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz osoby bliskiej poszkodowanego.

Termin: 6 czerwca 2022 r. godz. 17.00

Wykładowca: adw. Marcjanna Dębska

Dołącz Zoom do spotkania: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/j/93715063317?pwd=SlJDMFZvMUZndmVXbXdnM2xoNmNzZz09