Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zawieszenia sędziego Krzysztofa Chmielewskiego przyjęte przez aklamację

Poniżej publikujemy stanowisko ORA w Warszawie z dnia 13 stycznia br. w sprawie zawieszenia sędziego Krzysztofa Chmielewskiego.

Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 r.
 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. Anna Atanasow
 3. Wojciech Bagiński
 4. Łukasz Chojniak
 5. Michał Fertak
 6. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 7. Jakub Jacyna – Sekretarz
 8. Tomasz Korczyński
 9. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
 10. Andrzej Orliński
 11. Agata Rewerska
 12. Kamil Szmid
 13. Maciej Ślusarek

 

podjęła przez aklamację następujące stanowisko w sprawie zawieszenia sędziego Krzysztofa Chmielewskiego:

 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wskazuje, że kolejna już decyzja Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego za treść wydanego przez niego orzeczenia w konkretnej sprawie, tym razem wydana wobec sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, stanowi rażącą i  bezprawną formę wywierania nacisku i zastraszania sędziów orzekających niezgodnie z  oczekiwaniami władzy wykonawczej.

Na szczególną dezaprobatę zasługuje przy tym, wyrażony w uzasadnieniu decyzji Izby Dyscyplinarnej twierdzenie, według którego, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujący zawieszenie stosowania przepisów o Izbie Dyscyplinarnej w Polsce nie jest adresowany do samej Izby Dyscyplinarnej. Wszystkie organy stosujące prawo są zobligowane do stosowania go zgodnie z orzecznictwem TSUE.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża solidarność z panem sędzią Krzysztofem Chmielewskim, jak i wszystkimi sędziami represjonowanymi przez Izbę Dyscyplinarną.