20.05.2019 / Aktualności

Sprawozdanie z etapu środowiskowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Warszawie

W dniu 18 maja 2019 r. w sali Sądu Okręgowego w Warszawie odbył się Etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W konkursie uczestniczyło 15 aplikantów, którzy zajęli I miejsca w Etapie Izbowym Konkursu Krasomówczego im. Marka Kotarskiego w poszczególnych komisjach w dniu
16 marca 2019 r. 

Aplikanci z regulaminowym wyprzedzeniem otrzymali 6 kazusów (4 karne, 2 cywilne) do przygotowania swoich przemówień. Losowanie kazusów i ról procesowych odbyło się w dniu 15 maja 2019 r.

Elementami oceny były m.in. poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie. Wypowiedź konkursowa nie mogła trwać dłużej niż 20 minut.

Uczestników oceniało jury w składzie:

Adw. Marita Dybowska-Dubois – Przewodnicząca Komisji 

Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska

SSR Łukasz Biliński

Aktor Sławomir Holland

W konkursie zwyciężyli:

I miejsce  – apl. adw. Andrzej Franciszek Girdwoyń

II miejsce – apl. adw. Bartłomiej Grzegorz Walczak

III miejsce – apl. adw. Adriana Szymborska

Wyróżnienie otrzymali: 

apl. adw. Kamil Musiał

apl. adw. Oskar Kochman

apl. adw. Karol Kapica

Aplikanci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca otrzymali dyplomy, książki oraz  indywidualne emisyjne warsztaty z aktorami. Za zajęcie trzeciego miejsca oraz wyróżnienia aplikanci otrzymali dyplomy i książki.

Zdobywcy I i II miejsca wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym w tym roku przez Ośrodek Badawczy Adwokatury we współpracy z Komisją Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku.