Spotkanie Klubu Prawnika „Dziecko w postępowaniu karnym i rodzinnym – jeden system ochrony czy dwa niezależne postępowania?”

W imieniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę serdecznie zapraszamy adwokatów, radców prawnych oraz prawników NGO’s na kolejne spotkanie Klubu Prawnika „Dziecko w postępowaniu karnym i rodzinnym – jeden system ochrony czy dwa niezależne postępowania?”, które odbędzie się 7 lipca w godzinach 15-16:30.

Celem Klubu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności z zakresu spraw z udziałem dzieci z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego.

W czasie spotkania znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie są niedoskonałości definiowanego przez prawników dobra dziecka?
Na co zwracają uwagę psycholodzy?
Jak zadbać, aby dobro dziecka uczestniczącego równocześnie w postępowaniu karnym i rodzinnym było identyfikowane w sposób spójny?
Jaka jest w tym rola poszczególnych profesjonalistów – prawników i psychologów?
Jakie są uprawnienia i ograniczenia kuratorów procesowych?
Jakie są warunki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wynikającym z braku należytej współpracy między poszczególnymi ogniwami wymiaru sprawiedliwości?

Webinar poprowadzi Alicja Budzyńska – terapeutka w naszym Centrum Pomocy Dzieciom, która od lat prowadzi szkolenia i superwizje dla profesjonalistów w zakresie identyfikacji krzywdzenia dzieci i interwencji prawno‐psychologicznej, procedur karnych i cywilnych z udziałem dzieci.

Zapisy pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aVM3BSKtQkyrAVjpde6RKPAV5-d7OWRBsuCemymcjt1UN09XQU4xOTRFQUowUDI4UTQ5WFk3M0xBWSQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR2BFH2p40yyOBD1ZZ8RkwqPGwCYpKHL_RMY2HMUqaujPkv86fRzMLSbH7s

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgodnie z decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego udział adwokatów w szkoleniu zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 2 punktów szkoleniowych.