26.04.2019 / Sport

Możliwość sponsoringu VII Otwartego Turnieju Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie. Wyjątkową okazją VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej organizowany we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką.   Turniej odbędzie się w sobotę,  dn. 18 maja 2019 r. w nowoczesnej Hali Piłkarskiej Bemowo w Warszawie.

To największe wydarzenie sportowe organizowane przez Izbę warszawską. Przewidujemy, że udział w nim weźmie ok. 20 drużyn składających się z przedstawicieli zawodów prawniczych w tym adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze i komornicy.  W poprzednich latach brała udział także reprezentacja Prokuratorii Generalnej a także drużyny zagraniczne z Litwy i Łotwy. W tym roku wpisane jest w obchody 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie.

  1. Wartość sponsoringu 000 (jeden tysiąc złotych) zł brutto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora

– wystawienie max. 2 rollupów Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenie – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym turniej oraz w relacjach z wydarzenia

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.

 

  1. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

  1. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  1. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: warszawa@adwokatura.pl do dnia 10 maja 2019 r.

 

  1. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.

 

  1. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.