Ślubowanie Adwokackie 2022 –  obowiązkowa uprzednia rejestracja i szczegóły organizacyjne

Koleżanki i Koledzy,

w związku z uzyskaniem przez Państwa prawomocnego wpisu na listę adwokatów informujemy, że uroczystość ślubowania adwokackiego odbędzie się w dniu 2 września 2022 r. (piątek) o godz. 15.00, w Hotelu Hilton Warsaw City w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63.

Poniżej przedstawiamy szczegóły organizacyjne – konieczna jest wcześniejsza rejestracja osób ślubujących oraz osób towarzyszących, a także wypełnienie i zabranie ze sobą protokołu ślubowania. UWAGA! – niewypełnienie formularza w terminie będzie oznaczało rezygnację z udziału w uroczystym ślubowaniu 2 września 2022.

1. Osoby towarzyszące

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ślubujących adwokatów, każdemu ślubującemu podczas uroczystości mogą towarzyszyć dwie osoby, które – ze względów organizacyjnych – muszą być wcześniej zarejestrowane. Ewentualne zaproszenie trzeciej osoby towarzyszącej będzie możliwe wyłącznie w miarę dostępności wolnych miejsc – w tym zakresie liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby towarzyszące będą wpuszczane na ślubowanie na podstawie imiennej listy stworzonej na bazie formularza. Osoby nieznajdujące się na liście nie będą wpuszczane na salę.

Zasady rejestracji zarówno dla osoby ślubującej, jak i osób towarzyszących znajdują się poniżej.

2. Rejestracja ślubujących i osób towarzyszących – od 8 do 25 sierpnia 2022 r.

W dniu 8 sierpnia 2022 r. uruchomiona zostanie obowiązkowa rejestracja formularzowa online (rejestracja na uroczystość ślubowania). Link do formularza zostanie przesłany oddzielnym e-mailem z Biura ORA w Warszawie. Rejestracja na ślubowanie czynna będzie w dniach od 8 sierpnia 2022 r. (godz. 11:00) do 25 sierpnia 2022 r. (godz. 23:59).

Formularz zgłoszeniowy (rejestracja) należy uzupełnić w następujący sposób:

pkt 1 – czy weźmie Pan/Pani udział w ślubowaniu 2 września 2022 r.

pkt 2 – nazwisko i imię pierwszej osoby towarzyszącej,

pkt 3 – nazwisko i imię drugiej osoby towarzyszącej,

pkt 4 – imię i nazwisko trzeciej osoby towarzyszącej.

Uwaga – wpisujemy najpierw nazwisko, potem imię osób towarzyszących.

Bez wcześniejszego zarejestrowania osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone na salę.

UWAGA!– Osoby ślubujące, które zgłoszą zainteresowanie zaproszeniem trzeciej osoby towarzyszącej zostaną poinformowane o dostępnym wolnym miejscu dla takiej trzeciej osoby osobnym e-mailem w dniu 31 sierpnia 2022 r. O możliwości zaproszenia trzeciej osoby towarzyszącej decydować będzie liczba dostępnych miejsc i kolejność zgłoszeń – pula dodatkowych miejsc jest bardzo ograniczona.

Jeżeli ktoś nie zaprasza osoby towarzyszącej, pola dotyczące osób towarzyszących prosimy pozostawić puste.

Jeżeli ktoś chce zaprosić tylko jedną osobę towarzyszącą, to wpisuje dane tylko jednej osoby towarzyszącej w pkt 2 (oraz wypełnia obowiązkowo pkt 1), a pozostałe pole (pkt 3 i 4) zostawia puste.

Formularza nie można modyfikować – prosimy o jego przemyślane wypełnienie.

3. Wymagane dokumenty w dniu ślubowania

Także w e-mailu z Biura ORA w Warszawie otrzymacie Państwo protokół ślubowania, który należy wydrukować, własnoręcznie podpisać, a następnie zabrać ze sobą na uroczystość ślubowania. Warunkiem uczestnictwa w uroczystym ślubowaniu jest przekazanie opatrzonego oryginalnym podpisem protokołu. Podpisany protokół należy przekazać pracownikowi Biura ORA podczas sprawdzania obecności przed wejściem na uroczystość. UWAGA! Ślubujący, którzy nie będą mieli ze sobą wydrukowanego protokołu, nie zostaną wpuszczeni na uroczyste ślubowanie i będą ślubować w innym terminie. 

4. Rejestracja obecności w dniu ślubowania – od godz. 13:30 do godz. 14:30

Wpuszczanie na uroczystość i sprawdzanie obecności ślubujących i osób towarzyszących zaplanowane jest od godz. 13.30 do godz. 14:30.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie, aby umożliwić punktualne rozpoczęcie uroczystości ślubowania o godzinie 15.00.

5. Bezpieczeństwo sanitarne

Dokładamy wszelkich starań, aby uroczystość ślubowania adwokackiego 2022 roku – przypadająca w trakcie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19 – odbyła się w sposób bezpieczny i z zachowaniem wymaganych warunków sanitarnych. Bardzo prosimy, aby po wejściu do hotelu nie gromadzić się w foyer ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, ale bezpośrednio kierować się na salę konferencyjną i zajmować miejsca.

Bardzo prosimy o stosowanie się do wszystkich poleceń organizatorów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym.

Pozostałe kwestie organizacyjne zostaną przekazane Państwu w późniejszym terminie.

 Serdecznie zapraszamy

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie