Relacja ze spotkania autorskiego poświęconego publikacji „Brzechwa. Poeta w Adwokackiej Todze”

14 września 2023 r. w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się spotkanie autorskie poświęcone barwnej postaci warszawskiej palestry, adwokatowi Janowi W. Lessmanowi. Szerszej publiczności znanemu pod pseudonimem artystycznym Jan Brzechwa, który był autorem m. in. licznych wierszy i bajek dla dzieci.

Spotkanie rozpoczął redaktor publikacji „Brzechwa. Poeta w Adwokackiej Todze”, dr hab. Przemysław Polański. Towarzyszyła mu współautorka Ewa Fabian oraz dr hab. Wojciech Machała, profesor UW.  

Dr hab. nauk prawnych Przemysław Polański jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Leona Koźmińskiego, z wykształcenia prawnikiem oraz informatykiem. Jest jednym z czołowych ekspertów w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. Posiada także bogate doświadczenie jako projektant złożonych systemów informatycznych będąc głównym architektem systemu informacji prawnej Legalis.

Profesor Polański w barwny sposób zarysował sylwetkę bohatera książki oraz opowiedział o procesie pozyskiwania nieopublikowanego komentarza J. Lessmana do prawa autorskiego z 1939 r. i innych publikacjach naukowych. Ewa Fabian skupiła się na wątku procesu przygotowywania książki oraz omówieniu znanych spraw sądowych prowadzonych przez Brzechwę. Na koniec prof. Machała jako ekspert prawa autorskiego ocenił jego dorobek naukowy. Autorzy zwrócili uwagę, że Brzechwę dziś można nazwać praktykiem raczej niż przedstawicielem nauki prawa, choć jako znawca w swojej dziedzinie pozostawił cenne prace naukowe z zakresu prawa autorskiego.

Kariera mecenasa Jana Lessmana była efektem rozwoju zainteresowań obszarze prawa autorskiego, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, publikowania w polskich i zagranicznych czasopismach. Spore znaczenie jego karierze miała znajomość kilku języków obcych oraz łatwość nawiązywania kontaktów w różnych kręgach towarzyskich. Jego talentu poetyckiego próżno szukać w pismach procesowych, gdyż cechowały się one rzeczowością i brakiem formy literackiej.

Podczas spotkania członek ORA w Warszawie, adw. Andrzej Orliński wyrecytował doskonale znany wszystkim wiersz Tuwima „Kaczka Dziwaczka”.

Spotkanie poprowadził i moderował adw. Jakub Jacyna, Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Książka jest efektem realizacji grantu badawczego w ramach Narodowego Centrum Nauki. Ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, które było współorganizatorem spotkania.

Podczas wieczoru autorskiego była możliwość nabycia książki wraz z dedykacją od autorów.  

Książka jest także w ofercie Wydawnictwa  C.H. Beck w sklepie internetowym oraz stacjonarnym.  

Spotkanie zorganizowała Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu przy wsparciu Wydawnictwa C.H. Beck.

adw. Karolina Wierzbicka, członkini Komisji Historycznej