Przygotowanie do egzaminu adwokackiego – oczami zdającego i egzaminatora

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie online z adw. Marią Kozłowską, adw. Grzegorzem Kukowką i adw. Mariuszem Godlewskim pt. Przygotowanie do egzaminu adwokackiego – oczami zdającego i egzaminatora. Spotkanie odbędzie się w środę, 16 lutego br., w godz. 18:00 – 20:00.

Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia jak:
– organizacja i logistyka przed i podczas egzaminu,
– z jakich książek aplikanci najczęściej uczą się do egzaminu i jakie najczęściej zabierają ze sobą na egzamin,
– kwestie techniczne związane z laptopami, wypożyczaniem, programem do pisania egzaminu oraz SIPami,
– na co zwracają uwagę egzaminatorzy w czasie trwania egzaminu oraz przy sprawdzaniu prac

Adw. Maria Kozłowska i adw. Grzegorz Kukowka są byłymi Przewodniczącymi Samorządu Aplikantów, którzy egzamin adwokacki zdali odpowiednio w 2020 i 2019 r,. a obecnie pełnią funkcję opiekuna 3 roku aplikantów i Rzecznika Prasowego ORA. Adwokat Mariusz Godlewski przez wiele lat był członkiem komisji egzaminacyjnych, prowadzi część zajęć repetytoryjnych oraz jest Wiceprzewodniczącym Komisji Szkolenia Aplikantów przy ORA w Warszawie.

Link do rejestracji został przesłany aplikantom przygotowującym się do egzaminu adwokackiego na Państwa adresy mailowe.