04.09.2023 / Wiadomości

Protest Adwokatury – 20 września 2023 r. w samo południe // PROTEST ODROCZONY

EDIT Z DNIA 12 września br.:

Odroczenie protestu planowanego na 20 września

Kilka dni po podjęciu przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie decyzji o organizacji protestu adwokatury, upublicznione zostało pisemne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym to Ministerstwo zapowiedziało m.in. podwyższenie stawek adwokackich za udzielanie pomocy prawnej z urzędu. W ślad za powyższą zapowiedzią zadeklarowano zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Państwa na rok 2024 w wysokości 120 mln złotych, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów udzielania pomocy prawnej z urzędu.

W związku z powyższym, w trakcie posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 8 i 9 września 2023 r., członkowie Prezydium NRA oraz większość członków NRA apelowali o odroczenie protestu.

Dlatego też, mając na względzie potrzebę spójnego i solidarnego działania całej Adwokatury, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zdecydowała wczoraj o odroczeniu planowanego na 20 września 2023 r. protestu. 

Poniżej znajdziecie Państwo link do stanowiska podjętego w tej sprawie przez Radę.

W przypadku braku wprowadzenia, do końca roku 2023, zmian zabezpieczających odpowiedni poziom finansowania systemu pomocy prawnej z urzędu, dających gwarancję pełnej realizacji prawa obywateli do sądu i pomocy prawnej, podejmowane będą dalsze działania – w pełnej koordynacji z Naczelną Radą Adwokacką i innymi izbami adwokackimi.

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

ZAŁĄCZNIK – STANOWISKO NR 9 OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z 12 WRZEŚNIA 2023

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

w ślad za podjętą 20 maja 2023 r. uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, zobowiązującej Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do zorganizowania protestu przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie organizuje Protest Adwokatury w środę, 20 września 2023 r. Protest rozpocznie się o godzinie 12:00.

Protest rozpocznie się pod siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49), a następnie przemaszerujemy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie przekażemy nasze postulaty. Bardzo liczymy na aktywny udział wszystkich Państwa. Adwokatów zapraszamy do zabrania tóg i wdziania ich na czas przemarszu.

Rada, po wsłuchaniu się w szereg postulatów Koleżanek i Kolegów, zdecydowała się zwołać protest z następującymi postulatami:

Żądamy sądów niezależnych, szybkich, dostępnych i równych. Domagamy się godnego traktowania i godnych wynagrodzeń. Postulujemy gwarantowanie profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli.

  1. NIEZALEŻNY, DOSTĘPNY I SZYBKI SĄD: żądamy realnej reformy usprawniającej funkcjonowanie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, przy zachowaniu ochrony praw obywateli. Od wielu lat obserwujemy próby demontowania demokratycznego państwa prawa i działań zmierzających do ograniczania niezależności sądów. Działania te skutkują m.in. spadkiem zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości czy też znaczącym wydłużeniem trwania postępowań sądowych. Obecnie czas trwania postępowań sądowych jest zbyt długi i wydłużył się jeszcze w ostatnich latach. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie, w przeważającej części spraw, trwa wiele lata. Jednocześnie dostrzegamy, że w części spraw opłaty sądowe stanowią barierę, która znacząco utrudnia obywatelom gwarantowany konstytucyjnie dostęp do sądu. Koniecznym jest zatem zmniejszenie wysokości części opłat sądowych, tak aby każdy miał zagwarantowany równy dostęp do sądu.
  2. GODNE WYNAGRODZENIE: domagamy się podwyższenia stawek za czynności adwokackie w sprawach z urzędu, a także podwyższenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur. Obecny model wynagradzania adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu zmusza do pracy za stawki poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę (nawet 5-7 zł za godzinę) albo dopłacania do ich prowadzenia, a także przerzuca część kosztów na adwokata. Jednocześnie pracownicy sądów i prokuratur od których należy wymagać wysokich kompetencji i zaangażowania zarabiają poniżej ich kwalifikacji, nakładu pracy i ponoszonej odpowiedzialności. Nie da się zbudować profesjonalnego wymiaru sprawiedliwości w systemie, w którym zarówno pomoc prawna z urzędu, jak i praca w sądach i prokuraturach, nie jest adekwatnie wynagradzana.
  3. PROFESJONALNA OCHRONA PRAWNA: żądamy gwarantowania profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli. Popieramy założenia projektu ustawy Naczelnej Rady Adwokackiej o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawne i uważamy, że pomoc prawna w Polsce powinna być świadczona wyłącznie przez profesjonalistów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje będą komunikowane w najbliższych dniach.

Do zobaczenia na proteście, wystąpmy wspólnie w obronie naszych interesów!

adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

adw. Michał Fertak
Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Koordynator Protestu