Projekty uchwał na Zgromadzenie Izby w dniu 20 maja 2023 roku