05.01.2022 / Wiadomości

Poszukiwany tymczasowy doradca osoby objętej wnioskiem o ubezwłasnowolnienie – Warszawa-Praga I Wydział Cywilny

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny zwraca się z prośbą o wskazanie adwokata, który mógłby pełnić funkcję doradcy tymczasowego osoby objętej wnioskiem o ubezwłasnowolnienie. 

Prosimy, aby zgłoszenia były kierowane na adres: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl i anna.stepniakowska@ora-warszawa.com.pl

Treść pisma.