30.05.2022 / Wiadomości

Polscy prawnicy z przekazem o praworządności w Krajowej Szkole Sądownictwa w Paryżu

16 maja br. adw. Aleksandra Stępniewska – członek naszej izby oraz sędzia Paweł Juszczyszyn byli prelegentami w Ecole Nationale de la Magistrature – francuskiej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas drugiego dnia szkolenia w ramach nowego cyklu europejskich studiów sądowych.

Cykl szkoleniowy został  utworzony z okazji francuskiej prezydencji w Radzie UE j  a jego celem jest wspólne szkolenie prawników i sędziów w zakresie najważniejszych europejskich zagadnień sądowych oraz przyczynienie się do budowania europejskiej wspólnoty sądowniczej i prawniczej w Europie. W szkoleniach w ramach cyklu mogą bowiem brać udział prawnicy z całej Europy.

Z dumą i radością informujemy, iż prelegentami w ramach 4. modułu cyklu szkoleniowego, poświęconemu zagadnieniom państwa prawa, byli polscy prawnicy adw. Aleksandra Stępniewska, członkini Komisji Współpracy z Zagranicą naszej izby oraz sędzia Paweł Juszczyszyn, jeden z najbardziej symbolicznych strażników polskiej praworządności,.

W ramach swojego przemówienia sędzia Paweł Juszczyszyn opowiedział na jego przykładzie, jak, od 2015 r., przebiega proces erozji państwa prawa w Polsce, opisując m.in. „mechanizmy dyscyplinujące” sędziów, stosowane przez władzę wykonawczą w Polsce. Przestrzegał, jak złudna jest myśl, że demokracja i rządy prawa „raz uzyskane”, będą niezmiennie trwać.  Sędzia Juszczyszyn podkreślał także, że nie jest on jedyna osobą, która walczy o praworządność w Polsce. W walce tej bierze udział potężna grupa koleżanek i kolegów sędziów, a także prokuratorów i adwokatów, którym nie brakuje determinacji i odwagi . Nie ma bowiem zgody na zamach na podstawowe zasady demokracji i wolności. Sędzia po swoim wystąpieniu otrzymał owacje na stojąco.

Obraz przedstawiony przez sędziego uzupełniła nasza izbowa koleżanka adw. Aleksandra Stępniewska. W swoim wykładzie zwróciła szczególną uwagę na aspekty praktyczne wykonywania  zawodu adwokata w czasach łamania praworządności w Polsce, kiedy nieprzestrzegane są podstawowe zasady lojalności europejskiej i procesowej. Także ona podkreśliła jak istotne jest nieustanne pielęgnowanie demokracji i czujność w tym obszarze. Wskazała też, jakie wyzwania stoją aktualnie i na przyszłość przed społeczeństwem obywatelskim w Polsce w związku z aktualnym stanem praworządności w Polsce.

Sędzia Paweł Juszczyszyn oraz mec. Aleksandra Stępniewska występowali na zaproszenie francuskiej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury a ich wystąpienia dały asumpt do bardzo wielu pytań słuchaczy oraz konstruktywnej dyskusji. Jest to niezmiernie ważne dla polskiej społeczności prawniczej, że praktycy zawodów prawniczych w innych państwa EU interesują się sytuacją w Polsce, deklarują wsparcie, ale przede wszystkim nie są obojętni.