Od stycznia 2022 r. zmiana sposobu zamawiania „Palestry” – jak to zrobić?

Za Naczelną Radą Adwokacką informujemy, iż od stycznia 2022 r. jedyny sposób na informowanie Redakcji Palestry o formie otrzymywania czasopisma (wersja elektroniczna czy papierowa) przez adwokatów i prawników zagranicznych odbywać się będzie przez Panel Adwokata. Deklarację o sposobie otrzymywania Palestry należy złożyć w okresie od 10 stycznia od godziny 9.15 do 25 stycznia 2022 roku do godziny 24.00.

Oznacza to, że wszelkie informacje dot. wysyłki Palestry na konkretny adres (pocztowy lub elektroniczny) należy wprowadzać w odpowiednim do tego miejscu w Panelu Adwokata.

Redakcja Palestry nie ma możliwości modyfikowania danych wprowadzonych w e-SOA. Jeżeli zatem zainteresowani będą zgłaszać się do Redakcji z prośbą o zmianę maila/adresu lub informacją o nieotrzymywaniu czasopisma, będą zawsze odsyłani do Panelu Adwokata celem dokonania tych zmian osobiście lub izby, jeśli nie posiadają adresu e-mail.

Deklarację o sposobie otrzymywania Palestry należy złożyć w okresie od 10 stycznia od godziny 9.15 do 25 stycznia 2022 roku do godziny 24.00. W tym celu należy zalogować się do Panelu Adwokata (https://panel.e-soa.pl/) i dokonać  zmiany w menu „KONTO” / Palestra.

Pierwsze logowanie do Panelu Adwokata

 1. Przejść pod adres https://panel.e-soa.pl
 2. wybrać przycisk dostępny na dole strony „Pierwsze logowanie”
 3. Po wybraniu typu konta i uzupełnieniu formularza następuje walidacja czy dana osoba widnieje w e-SOA.
  1. W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres wpisany przed chwilą w formularzu zawierającą link do potwierdzenia pierwszego logowania.
  2. W przypadku negatywnej weryfikacji użytkownik widzi stosowny komunikat z prośbą o sprawdzenie wpisywanych danych lub kontakt z właściwą ORA.
 4. Po pozytywnej walidacji i potwierdzeniu pierwszego logowania w wiadomości e-mail użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość z hasłem do zalogowania się do Panelu.

Uzupełnienie sposobu otrzymywania Palestry w Panelu Adwokata

 1. Po zalogowaniu się do Panelu w górnym menu należy pod pozycją menu KONTO wybrać moduł
 2. Jeżeli wyświetlony sposób wysyłki Palestry nie jest właściwy lub wpisane dane są nieprawidłowe należy wybrać przycisk Modyfikuj dane.
 3. Po odpowiednim wskazaniu sposobu wysyłki Palestry – forma papierowa, elektroniczna lub brak Palestry (co oznacza nieotrzymywanie Palestry) należy wybrać widniejący w systemie adres lub wprowadzić całkowicie nowy i zatwierdzić zmiany.
  1. W przypadku wybrania formy elektronicznej i wprowadzeniu nowego adresu e-mail należy dodatkowo wskazać, czy e-mail powinien być widoczny lub niewidoczny. Widoczny oznacza, że dany adres e-mail będzie wyświetlał się w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dział IT ORA w Warszawie (it@ora-warszawa.com.pl) służy niezbędną pomocą i wsparciem.

 

adw. Grzegorz Kukowka – rzecznik prasowy ORA w Warszawie

Palestra – instrukcja