Nowe Prezydium Sekcji Prawa i Postępowania Karnego

25 marca br. Sekcja Prawa i Postępowania Karnego wybrała nowe Prezydium Sekcji w składzie:

Przewodnicząca – adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wiceprzewodnicząca – adw. Marta Sładkowska-Kowalczyk
Wiceprzewodniczący – adw. Andrzej Barciński
Wiceprzewodnicząca – apl. adw. Karolina Łagocka-Zielenkiewicz
Sekretarz – apl. adw. Jakub Spiechowicz

Członkiniom i Członkom nowego Prezydium Sekcji serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sekcji i naszej izby!