„NA ZAWODOWYM STARCIE cz. 2” – rozpoczęcie działalności i kluczowe zagadnienia w prowadzeniu kancelarii adwokackiej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line „NA ZAWODOWYM STARCIE cz. 2”, które są kontynuacją szkolenia przeprowadzonego w czerwcu przez Komisję do spraw wsparcia w wykonywaniu zawodu wraz z Kołem Młodych. Szkolenia podejmą tematykę zakładania działalności gospodarczej i prowadzenia własnej kancelarii adwokackiej, dlatego zapraszamy wszystkich Członków naszej Izby, gdyż są dedykowane wszystkim adwokatom, także i tym,
którzy prowadzą już praktykę od kilku lat.

Przypominamy o wcześniejszej rejestracji – w przypadku wyczerpania się limitu miejsc na Zoom’ie, rejestracja zostanie automatycznie zamknięta. Spotkania nie są nagrywane. Za udział w każdym ze szkoleń można uzyskać 2 pkt doskonalenia zawodowego.

1. NA ZAWODOWYM STARCIE cz. 2” 

 Marketing i promocja Kancelarii Adwokackiej? Własna Kancelaria – fakty i mity

6 września 2023 r. (środa), godz. 18:00 – 20:00

Spotkanie poprowadzi: adw. Tymoteusz Paprocki – Przewodniczący Komisji Wizerunku, Komunikacji i Edukacji Społecznej 

Moderatorzy: adw. Maria Kozłowska i adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka

 • Kiedy rozpocząć budowę własnej Kancelarii – czy wiek i staż ma znaczenie.
 • Priorytety zawodowe – podstawa rozwoju.
 • Organizacja pracy – klucz do profesjonalizmu.
 • Samemu czy z zespołem – jak tworzyć i rozwijać Kancelarię.
 • Well – Ballanced finansowy w wykonywaniu zawodu Adwokata – jak to osiągnąć.
 • Inwestycja w siebie, w zespół czy w biuro? Jak pogodzić różne ścieżki rozwoju.
 • Klienci Kancelarii – budowanie strategii.
 • Pozycjonowanie Kancelarii – jak kreować swój wizerunek Adwokata.

Linki do rejestracji dla uczestników: https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_mkW7_-ncQZS67SNTyrtE9g

2. „NA ZAWODOWYM STARCIE cz. 2” 

Podstawy prowadzenia działalności  – organizacja kancelarii, relacje z samorządem i zasady postępowania w przypadku przeszukań oraz postępowanie w przypadku wezwania w charakterze świadka

13 września 2023 r. (środa), godz. 18:00 – 20:30

Spotkanie poprowadzi adw. Jakub Bartosiak i adw. Aleksander Krysztofowicz

Moderatorzy: adw. Maria Kozłowska i adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka

 • Organizacja Kancelarii: miejsce, sekretariat, relacja ze wspólnikami/innymi Adwokatami, ubezpieczenie, lokal, tworzenie i przechowywanie dokumentów, księgowość;
 • Urzędówki: czy przyjmować, relacje z klientami, dyżury w postępowaniu przyspieszonym, jak się zachować po otrzymaniu sprawy;
 • Klienci: umowa, sposób rozliczania, faktury lub paragony;
 • Relacje z Sądem i samorządem: skargi, postępowania dyscyplinarne, komisja etyki;
 • Przeszukanie w Kancelarii Adwokackiej – zasady postępowania; wezwanie w charakterze świadka, wezwanie do wydania dokumentów, przeszukania.

Linki do rejestracji dla uczestników:  https://ora-warszawa-pl.zoom.us/webinar/register/WN_Vpjk5-zgTsa3ICP3ynt3lw

Serdecznie zapraszamy!
adw. Maria Kozłowska – Przewodnicząca Koła Młodych i członek Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu
adw. Joanna Tkaczyk – Lipnicka – Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu i członek Koła Młodych