ZARZĄDZANIE STRESEM A EGZAMIN ADWOKACKI 2021 – cykl fakultatywnych zajęć dla aplikantów 4. roku szkolenia

Szanowna Aplikantko, Szanowny Aplikancie, Prezydium ORA w Warszawie oraz Dział Szkolenie Aplikantów serdecznie zapraszają na dedykowany dla aplikantów adwokackich 4 roku szkolenia cykl szkoleń pt. ZARZADZANIE STRESEM A EGZAMIN ADWOKACKI 2021.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Przyłuska- Ciszewska, adwokat, mediator, certyfikowany trener/instruktor uważności dla prawników *.

Każde spotkanie – 1. 45 h w tym 15-20 minut na Q&A (pytania i odpowiedzi). Forma zajęć: mini-wykład z ćwiczeniami oddechowymi i innymi zmniejszającymi napięcia i stres.

Liczba Uczestników : brak ograniczeń maksymalnej liczby.

Szkolenie interaktywne on-line w formie Meeting na platformie ZOOM.

Rejestracja

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację na niżej wskazane terminy. Linki do rejestracji przy każdym terminie.

 

Terminy warsztatów

 

Terminy przed egzaminem:

  4.05.2021 r. (wtorek), godz. 17.00-18.45 (2 jg.)

Link do rejestracji na szkolenie:

https://zoom.us/webinar/register/WN_554bOmZvRni-pyg0J-j3yQ

11.05.2021 r. (wtorek), godz. 17.00-18.45 (2 jg.)

Link do rejestracji na szkolenie

https://zoom.us/webinar/register/WN_iUV5eGwbQiqSRDCY6gEiQA

17.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 17.00-18.45 (2 jg.)

Link do rejestracji na szkolenie

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pcu6grjkvH9BPl49W_Ntsq2mCcQ_cRYmD

 

Terminy po egzaminie:

28.05.2021 r., godz. 17.00-18.45 (2 jg.)

Link do rejestracji na szkolenie

https://zoom.us/webinar/register/WN_-GoE83dCQoyxK0cqfeOdbw

11.06.2021 r. godz. 17.00-18.45 (2 jg.)

Link do rejestracji na szkolenie

https://zoom.us/webinar/register/WN_0_yKyIkGSo-lUjBFThhr8w

15.06.2021 r. godz. 17.00-18.45 (2 jg.)

Link do rejestracji na szkolenie

https://zoom.us/webinar/register/WN_YDGL7zykTs-YaX7ooPLCSQ

 

Opis szkolenia

Zarządzanie stresem na etapie poprzedzającym egzamin adwokacki staje się elementem strategii i przygotowania do egzaminu zawodowego oraz oczekiwania na wyniki. Nieumiejętne podejście do nauki bez zwracania uwagi na stan fizyczny oraz psychiczny może doprowadzić do osłabienia funkcji kognitywnych i osłabić zdolność logicznego myślenia oraz analizy prawnej.

Zarządzenie stresem jest także ważnym elementem przygotowania się do tzw. „przeżycia” egzaminu zawodowego. Techniki oddechowe, nawyki żywieniowe oraz inne praktyki refleksyjne i praca nad właściwymi postawami ( pozytywna psychologia) mogą przeciwdziałać konsekwencjom przeciążania nauką, stresem oraz przysłużyć się utrzymaniu zdrowia psychicznego w tym wyjątkowym okresie w życiu aplikanta. Aplikanci nie dbający o swój dobrostan stają się pogrążeni w napięciu, stresie oraz mogą doświadczać napadów paniki czy stanów depresji i bezsenności. Szkolenie ma na celu przygotowanie do radzenia sobie z problemami natury psychologicznej i somatycznej.

  1. Podczas 1- szego spotkania zostanie przedstawiony scenariusz działań możliwych do zastosowania w ostatnich tygodniach przed egzaminem, związany z planem i sposobem nauki przy zachowaniu równowagi fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Przekazane zostaną ćwiczenia oraz metody samodzielnej pracy ze stresem w celu jego redukcji.
  2. W drugiej części szkolenia – na 2- gim spotkaniu, bezpośrednio przed egzaminem, zaprezentowane zostaną ćwiczenia wspierające dobrostan oraz omówione zostaną techniki reagowania na nagły stres, napady paniki czy inne sytuacje kryzysowe. Dodatkowo wskazane zostaną metody wyciszenia się po egzaminie do zastosowania samodzielnie przez kolejne tygodnie oczekiwania na wyniki aby przywrócić prawidłowy, zbalansowany stan psychicznego i fizyczny (w tym przeciwdziałać utrzymującej się niepewności, stanowi chronicznego przemęczenia, przepracowania oraz trudnym emocjom związanym z oczekiwaniem na wyniki egzaminu).
  3. Kolejne 4 spotkania : krótkie praktyki wspólne w celu 1. rozwijania umiejętności pracy ze stresem, 2. trudnymi emocjami, 2. służące utrzymaniu zdrowia psychicznego, 3. rozwojowi zawodowemu, 3. rozwijaniu i stabilizacji uwagi i koncentracji (ale też umiejętności relaksacji) wraz z mini – wykładami odpowiednio do tematu zajęć.

Adw. Katarzyna Przyłuska- Ciszewska

*Adwokat, mediator, trener, wykładowca akademicki, certyfikowany nauczyciel uważności dla prawników.

Prowadzi indywidualną kancelarię specjalizującą się w procesach sądowych i postępowaniach administracyjnych a także postępowaniach arbitrażowych, obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne przy użyciu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Pomaga przedsiębiorcom zarządzać sporami (dispute manager) i przeciwdziałać powstawaniu konfliktów (preventing conflict).

Praktyka zawodowa oparta jest o zasady collaborative law practice and contemplative lawyering, ze szczególnym uwzględnieniem roli godności w prawie.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Faculte International pour l’Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego (Universita di Bologna, Comparative Law Study, Włochy), JAMS International Weinstein Foundation 2019, USA. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i złożyła egzamin sędziowski w 2002 r. oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wraz z egzaminem adwokackim w 2004 r. Certyfikowany mediator ADR Group, Londyn, Wielka Brytania oraz RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), London, Wielka Brytania. Regionalny mediator Compliance Advisor Ombudsman, World Bank Group (community mediation), mediator Global Mediation Panel, ONZ – Biuro Rzecznika i Mediacji (UN Office of the Ombudsman and Mediation Service) oraz CEDR P2B Panel, UK.

Certyfikowany nauczyciel uważności dla prawników, Warrior One, USA, 2020  oraz absolwentka Radical Mindful Leaders Trainning, UK , 2021.

Od 2009 r. prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze oraz karne dla sądów powszechnych oraz mediacje pozasądowe w biznesie, administracji oraz w sprawach dyscyplinarnych. Jest wpisana na listy mediatorów sadowych przy sądach okręgowych w Warszawie oraz Płocku.

Członek Okręgowej Izby Adwokatów w Warszawie. W ubiegłych kadencjach Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członek Zespołu Wizytatorów Naczelnej Rady Adwokackiej, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim.

Dział Szkolenia Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie