Wykłady dla adwokatów i aplikantów na platformie IDEA dostępne bezpłatnie! Punkty KDZ!

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA adw. Paweł Gieras zachęca  – w związku z epidemią koronawirusa – do bezpłatnego korzystania z zasobów edukacyjnych platformy Internetowego Doskonalenia Adwokatury IDEA. Dotychczasowe płatne wykłady zostały udostępnione od 22 marca br. bezpłatnie i można w ramach tego typu e-lerningowych szkoleń uzyskiwać punkty KDZ.

Dostęp do platformy: www.idea-adw.org .

Poniżej publikujemy także komunikat Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie prof. Zbigniew Banaszczyk w sprawie naliczania punktów KDZ za odbyte na platformie IDEA szkolenia.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

na podstawie decyzji Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zasady przyznawania punktów doskonalenia zawodowego za odbycie szkolenia w ramach platformy IDeA – Internetowe Doskonalenie Adwokatury – w czasie epidemii – są następujące. Każdy uczestnik szkolenia, po jego odbyciu, obowiązany jest przesłać podpisane własnoręcznie oświadczenie o odbyciu szkolenia, wskazując jego temat, dzień i godzinę odbycia szkolenia. Takie oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: a.przybylek@ora-warszawa.com.pl Na tej podstawie za każde odbyte szkolenie Komisja przyzna 1 pkt. doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem szkoleń językowych, za które Komisja przyzna 3 pkt. według dotychczasowych zasad.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe zasady ustalone przez Komisję będą obowiązywały do momentu podjęcia decyzji przez Naczelną Radę Adwokacką, co do sposobu ustalenia zasad zaliczania tego typu szkoleń dla całej adwokatury – o czym niezwłocznie poinformujemy.

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Warszawie
prof. Zbigniew Banaszczyk