Szkolenie SPP – Czy prawa własności intelektualnej uda się bronić przed sądami własności intelektualnej?

Szanowni Koledzy, serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na cykl spotkań, które poprowadzi SSO Beata Piwowarska. Już w najbliższy wtorek pierwsze szkolenie z cyklu.

Temat 1:  Czy prawa własności intelektualnej uda się bronić przed sądami własności intelektualnej?
Data spotkania: 29.09.2020 o godz. 15.00.
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_LOd5YZzgQaKYUdTyVG9-sg

Kolejne szkolenia z tego cyklu w październiku:

Temat 2:  Korzystanie z prawa do wzoru wspólnotowego w aspekcie reguł uczciwej konkurencji
Data spotkania: 13.10.2020 (godzina zostanie podana w terminie późniejszym)
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_6Zfl_HRITiK5R-6ZwG8KPQ

Temat 3: Spory o naruszenie renomowanych znaków towarowych – specyfika postępowania sądowego
Data spotkania: 27.10.2020 r., godz. 15.00-17.00
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_zNqAYf0ETwCLpUXzzwJX0g

Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie. Sekcja wystąpi o przyznanie punktów zaliczanych do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego – już wkrótce więcej szczegółów.

SSO Beata Piwowarska zachęca do otwartej formuły spotkań z aktywnym uczestnictwem.

Za każde szkolenie przysługują 2 KDZ.

Serdecznie zapraszamy!
adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej
adw. Adrianna Pilecka
Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej