Szkolenie online pt. „Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym – aspekty prawne i psychologiczne” – zapisy do 19 listopada br.

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym – aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniach 27-28/11.2021 r. w godzinach 9.00-16.00.

Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności adwokatów występujących w procesie karnym w roli kuratora reprezentującego pokrzywdzone dziecko. Podczas szkolenia adwokatki oraz adwokaci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodyki pracy adwokata – kuratora.

Szkolenie poprowadzi:

· Alicja Budzyńska – posiada stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla biegłych sądowych w obszarze opiniowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich oraz opiniowania świadków w postępowaniu karnym, certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa oraz szkolenia o tematyce związanej z udziałem dziecka w procedurach prawnych adresowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Jest autorką publikacji związanych z powyższą problematyką. Od kilkunastu lat pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i ich rodzinami.

· Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajduj± się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odr± (Collegium Polonicum).

Zapisy prowadzone są pod adresem e-mail: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl do dnia 19 listopada 2021 r.

W zgłoszeniu prosimy podać:

· Imię i nazwisko;

· Kontakt mailowy i telefoniczny;

· Izbę adwokacką.

Liczba miejsc jest ograniczona – w szkolenie może wziąć udział 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń z danej Izby.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Adw. Natalia Klima-Piotrowska

Przewodnicząca Komisja Praw Człowieka

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej