Szkolenie – Nowelizacja upadłości konsumenckiej – 19.02.2020 r.

Z przyczyn organizacyjnych zapis/rejestracja na adres sekcji: sekcja.pun@ora-warszawa.com.pl

Szanowni Państwo,

Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na kolejne szkolenie. Tematem spotkania będzie nowelizacja Prawa upadłościowego w zakresie postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej). Szkolenie poprowadzi SSR Cezary Zalewski.

Z uwagi na chęć zachowania praktycznego wymiaru szkolenia uprzejmie prosimy o przekazywanie pytań lub próśb omówienia konkretnych zagadnień związanych z tematem spotkania drogą mailową na adres: sekcja.pun@ora-warszawa.com.pl do 14 lutego 2020 r. w celu przedstawienia ich prowadzącemu.

Za szkolenie przysługują 2 pkt DZ zgodnie ze zm. uchwałą o doskonaleniu zawodowym NRA.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy al. Ujazdowskich 49, w sali im. Henryka Krajewskiego 19 lutego 2020 r. o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszamy!
Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego