Szkolenie MEDIACJA RÓWIEŚNICZA Workshop – 14 marca 2020 r. w ORA w Warszawie.

Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej  Radzie Adwokackiej wraz z Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie serdecznie zapraszają na szkolenie pt. MEDIACJA RÓWIEŚNICZA Workshop, które odbędzie się 14 marca 2020 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegóły szkolenia znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Do wzięcia udziału szczególnie zapraszamy członków Komisji edukacji prawnych izb adwokackich oraz osoby delegowane przez Dziekanów zajmujące się mediacją w Izbach.

Celem szkolenia jest promocja mediacji rówieśniczej jako sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów bez agresji słownej.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: bazy@nra.pl do dnia 28 lutego 2020 r. (L i c z b a  mi e j s c   o g r a n i c z o n a ,maksymalnie w warsztatach może wziąć udział 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.)