Seminarium:  Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą – komentarz praktyczny – 15.04 br.

W imieniu nowo powstałej Sekcji Praw Konkurencji i Konsumentów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zapraszamy na seminarium pt. Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą – komentarz praktyczny.

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. (czwartek), w godz. 17.30-20.30

Naszym Gościem będzie: SSR Michał Maj. Pan Asesor Michał Maj wydał już kilkadziesiąt wyroków dot. umów kredytów „frankowych” i na bieżąco rozpatruje takie sprawy w swoim referacie. Ponadto, jest autorem dwóch pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE zadanych w IV kwartale 2020 roku. Pytanie w sprawie C-81/21 dotyczy kredytów „frankowych” udzielonych po styczniu 2019 roku po nowelizacji kodeksu cywilnego i dotyczy możliwości ewentualnego uzupełniania umowy po usunięciu klauzul abuzywnych. Pytanie w sprawie C-82/21 dotyczy terminu przedawnienia roszczeń konsumentów w stosunku do banków

Zapraszamy serdecznie do rejestracji (szkolenie przeznaczone jest dla Członków Naszej Izby – prosimy pamiętać o wpisaniu numeru wpisu na listę adwokatów!)

Link do rejestracji:

https://zoom.us/webinar/register/WN_AeRWjdjDQrOcyNOq61WPAw

adw. Mariola Łakomska – Przewodnicząca Sekcji

adw. Joanna Tkaczyk – Wiceprzewodnicząca Sekcji