prelegent:
prof. dr hab. Piotr Machnikowski kancelaria Dentons, autor komentarza do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Handlowego. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji, wspólnie z Sekcją Prawa Gospodarczego i Handlowego.

ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację na adres sekcja.pgh@ora-warszawa.com.pl

Za udział w szkoleniu zostaną przyznane 2 pkt DZ