Podsumowanie Konferencji PRAWA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ – 500 Uczestników!

 

3 września 2020 r. odbyła się za pośrednictwem komunikatora Zoom Konferencja „Prawa konsumenta w prawie polskim oraz Unii Europejskiej”. Wydarzenie objął swoim  patronatem: Dziekan Izby Adwokackiej w  Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr hab. Adam Bodnar, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż już 2 dni przed wydarzeniem wyczerpano możliwość rejestracji. Lista Uczestników została przekazana do Działu Szkolenia i członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie nie muszą uzyskiwać Zaświadczeń. Konferencja była nagrywana:

PRAWA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UE https://zoom.us/rec/share/96ush4phgpPUkEEJWwei2L8hViww0NijmZnuUriO-Vqsf-m47N0CG1eWwTSknZFE.2OghrLERBlU4cdDC

Hasło: 3ChT?hVa

Serdecznie dziękujemy

adw. Mariola Łakomska

adw. Joanna Tkaczyk