rączki2

Kursy Programu HELP Rady Europy – online

Serdecznie zapraszamy adwokatów do udziałów w kursów internetowych opracowanych przez Program HELP (Edukacja z praw człowieka dla prawników) Rady Europy. 

Tematy kursów:

– Wprowadzenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym nowy moduł dotyczący wykonywania orzeczeń ETPC (wersja uaktualniona; istnieją starsze wersje dostosowane do przepisów krajowych niektórych krajów)

– Antydyskryminacja

– Środki alternatywne wobec tymczasowego aresztowania

– Środki alternatywne wobec detencji migrantów (niedługo dostępny na stronie internetowej)

– Azyl i EKPCz

– Bioetyka – Kluczowe zasady praw człowieka w biomedycynie

– Sprawiedliwość przyjazna dzieciom

– Zwalczanie handlu ludźmi

– Standardy Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT)

– Ochrona danych i prawo do prywatności

– Prawa człowieka w sporcie

– Gwarancje proceduralne w postępowaniu karnym i prawa ofiar

– Zakaz złego traktowania

– Prawo własności

– Uzasadnianie wyroków w sprawach karnych

– Dzieci uchodźców i migrantów

– Prawa osób niepełnosprawnych

– Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa

Pełny katalog kursów znajdziesz tutaj: https://rm.coe.int/council-of-europe-help-programme-catalogue-of-online-courses/16809e0eb7

Udostępniamy także link do internetowego Słowniczka Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Polsko-Angielskiego i Angielsko-Polskiego: https://rm.coe.int/glossary-of-the-european-convention-on-human-rights/16808ee7ca

Glosariusz ma na celu pomóc prawnikom z państw członkowskich Rady Europy w stosowaniu prawidłowej terminologii podczas przedstawiania argumentów opartych na Konwencji w postępowaniach krajowych oraz w celu prawidłowego zrozumienia tekstu podczas czytania orzeczeń w języku angielskim.