Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA) w Warszawie 🗓

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ma zaszczyt zaprosić adwokatów poniżej 45 roku życia na Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA – Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers), który odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria w dniach 23-26 maja, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

AIJA jest międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, którzy nie ukończyli 45 roku życia. Jest jedyną tego rodzaju globalną organizacją, liczącą obecnie około 4 tysięcy członków i działającą już 55 lat. AIJA umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracę prawników z różnych krajów oraz zdobywanie wiedzy na temat treści i stosowania prawa w tych krajach.

Mający się odbyć w Warszawie kongres zgromadzi ok. 250 prawników z różnych krajów. W ramach kongresu odbędą się dwa seminaria o charakterze merytorycznym, pierwsze – poświęcone prawu spółek i zasadom corporate goveranance, a drugie – poświęcone relacjom pomiędzy wewnętrznymi prawnikami przedsiębiorstw a prawnikami zewnętrznymi. W obu seminariach uczestniczyć będą także licznie zaproszeni prawnicy przedsiębiorstw.

Ponadto w trakcie Kongresu odbędą się spotkania 18 komisji AIJA, zajmujących się różnymi dziedzinami prawa i praktyki prawników. Dziekan ORA Warszawa wystąpi także jako gość specjalny panelu w trakcie spotkania Komisji Praw Człowieka AIJA odbywającego się w dniu 24 maja o godzinie 17.00, na który wstęp będzie wolny.

Oprócz spotkań merytorycznych, każdego dnia przewidziany jest program wieczorny umożliwiający zapoznanie międzynarodowych prawników, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu. W ramach spotkań wieczornych odbędzie się uroczysta kolacja w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie oraz Gala na Zamku Królewskim/Arkadach Kubickiego. Ponadto uczestnicy Kongresu AIJA będą mieli okazję poznać na wspólnym środowym koktajlu wieczornym w Villa Foksal w Warszawie prawników biorących udział w Warsaw Arbitration and Mediation Days, które to wydarzenie organizwane jest m. in. przez ICC Poland, Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie czy też Sąd Arbitrażowy Lewiatan przy wsparciu m. in. Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokaci, którzy zarejestrują się na Kongres otrzymają bezpłatnie członkostwo w AIJA do końca 2018 r. Ponadto mogą oni zarejestrować się za najniższą opłatę rejestracyjną dla prawników z kancelarii.

Za udział w wydarzeniu, adwokaci izby warszawskiej otrzymają także 6 punktów szkoleniowych w ramach szkolenia zawodowego.

Poniżej strona Kongresu AIJA w Warszawie:

https://www.aija.org/en/event-detail/378

oraz strona Warsaw Arbitration and Mediation Days:

https://www.warsawarbitration.pl/

W przypadku wszelkich pytań uprzejmie prosimy o kontakt z adw. Anną Wyrzykowską, koordynującą prace organizacyjne kongresu w ramach AIJA (anna.wyrzykowska@wkb.pl).

Serdecznie zapraszamy!