rączki2

Konferencja „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Uniwersytet Warszawski serdecznie zapraszają na konferencję „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji pod adresem: filip.czernicki@oirpwarszawa.pl do 10 września br.

Program konferencji:

„Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”

Organizatorzy konferencji:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Naczelna Rada Adwokacka

Uniwersytet Warszawski

Czas i miejsce konferencji:

12 września 2019 r.

budynek dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

  1. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308

Cel i tematyka konferencji:

Konferencja ma na celu przedstawienie diagnozy w zakresie obecnie funkcjonujących rozwiązań dotyczących dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niespójności z systemem pomocy prawnej przyznawanej z urzędu, w tym przedstawienie badań socjologicznych w powyższym zakresie, opisujących także oczekiwania beneficjentów tej pomocy.

W drugiej części zostanie dokonana synteza wcześniej zebranych doświadczeń i postulatów w zakresie ewentualnej reformy regulacji dotyczących zastępstwa procesowego z urzędu oraz państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Uczestnicy konferencji będą analizować możliwe formy kompleksowych, czy też cząstkowych rozwiązań, odwołując się do najlepszych praktyk światowych. W konkluzji powinny zostać opracowane i przedstawione do dyskusji postulaty de lege ferenda w zakresie możliwie szerokiego i zintegrowanego zreformowania dostępu do pomocy prawnej w Polsce.

Adresaci konferencji:

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz środowisk naukowych i pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

Program

9.30 – 10.00 Kawa powitalna

 

10.00 – 10.15 Otwarcie

dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

r.pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

adw. Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

 

10.15 – 11.30 Głosy w sprawie bieżącej sytuacji prawnej

Moderator: Grzegorz Wiaderek – członek zarządu i współzałożyciel INPRIS

 Prezentacja badań dotyczących systemów nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce i na świecie oraz potrzeb użytkowników tych systemów

dr Jan Winczorek – Uniwersytet Warszawski

 Ocena funkcjonowania pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu procesowym

adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie

r.pr. Przemysław Ligęzowski – OIRP w Warszawie

 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

 

12.00 – 13.00 Dyskusja o postulatach de lege ferenda

Moderator: prof. Paweł Wiliński – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, sędzia Sądu Najwyższego

Najlepsze praktyki w zakresie komplementarnych systemów wsparcia działających na rzecz obywateli oraz praktyki pro bono w ramach samorządów radcowskiego i adwokackiego

adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – koordynatorka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy ORA w Warszawie

r.pr. Ryszard Ostrowski – Wiceprezes KRRP

 Postulaty w zakresie kompleksowej reformy systemu przedprocesowej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zmian w zakresie dostępu do pełnomocnika i obrońcy z urzędu

dr Filip Czernicki – Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie

13.00 – 14.00 Lekki lunch

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji pod adresem: filip.czernicki@oirpwarszawa.pl do 10 września br.