Doskonalenie zawodowe

Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji” 9.12.21 r.

Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie polecają Konferencję Naukową Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”.

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w godz. 10.00-17.00.

Konferencja została objęta patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Organizatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Konferencja odbywa się udziałem przedstawicieli Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego ORA Warszawa.

Link do bogatej agendy i zasad rejestracji: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/kongres/2586-finansowanie-przedsiebiorstw-w-restrukturyzacji

Zapraszamy do uczestnictwa!

Agenda