Konferencja „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie”, która odbędzie się  10 grudnia (poniedziałek), w godz. 13:00 – 20:00 w Kolegium Artes Liberales UW (ul. Dobra 72, sala konferencyjna). 

Pierwsza część konferencji – mająca charakter 2 sesji seminaryjnych na temat różnych aspektów stawiania oporu mowie nienawiści (przez artystów i artystki, aktywistów i aktywistki, Policję, a także prawników i prawniczki) – bazować będzie na otwartej dyskusji z osobami uczestniczącymi w wydarzeniu. Część druga – mająca charakter debaty – składać się będzie z wystąpień wybitnych ekspertów i ekspertek zajmujących się w swojej pracy zjawiskiem mowy nienawiści i dyskryminacji (w tym między innymi wystąpienia Prof. Moniki Płatek).

Poniżej przesyłam linki prowadzące do opisu wydarzenia:

– na stronie Wydziału Artes Liberales:  http://al.uw.edu.pl/konferencja-mowa-nienawisci-opor-i-przeciwdzialanie – na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/348068075758784/