ORA Warszawa

Konferencja „Audeamus iura nostra defensere – swoboda wypowiedzi adwokackiej w mowie i piśmie, jako gwarancja swobód obywatelskich”

W dniu 29 maja 2019 w godzinach 14.30-16.30 w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy al. Ujazdowskich 49 odbędzie się konferencja pt. „Audeamus iura nostra defensere – swoboda wypowiedzi adwokackiej w mowie i piśmie, jako gwarancja swobód obywatelskich”. Dotyczyć będzie newralgicznego ostatnio tematu przekraczania owej swobody wypowiedzi profesjonalnych pełnomocników oraz rosnącej w związku z tym liczby skarg dyscyplinarnych kierowanych przez sędziów przeciwko adwokatom oraz wniosków kierowanych przez adwokatów przeciwko sędziom na naruszenie tej swobody.