Kierunek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach o władzę rodzicielską i kontakty

Z przyjemnością zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach wtorkowych spotkań z Komisją Doskonalenia Zawodowego:

Data i miejsce: 12 lutego 2019 (wtorek), w godzinach 18-20, sala im. Henryka Krajewskiego, w siedzibie ORA.

Spotkanie poprowadzi adw. Monika Gąsiorowska

Temat: „Kierunek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach o władzę rodzicielską i kontakty”.