II Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Forum zostało zapoczątkowane w grudniu 2019 roku konferencją pt. „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego”, poświęconą fundamentalnym zmianom Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonym ustawą z 4 lipca 2019 r.

W tym roku Forum jest poświęcone sprawom ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej.

Więcej informacji oraz zapisy: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/791-ii-forum-prawa-procesowego-cywilnego-sprawy-ze-stosunku-spolki-handlowej-w-procesie-cywilnym-i-egzekucji-sadowej

Dla członków Izby Adwokackiej w Warszawie współorganizatorzy przewidują 15% rabatu.

Zgodnie z decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego, udział adwokatów w II Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. „Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej” w dniu 20 listopada br., zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 6 punktów szkoleniowych.