Cykl szkoleń związanych z etyką wykonywania zawodu adwokata

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na cykl szkoleń związanych z etyką wykonywania zawodu adwokata.

Dostajemy bardzo dużo pytań i spotykamy się z wieloma wątpliwościami ze strony Koleżanek i Kolegów, czy konkretne czynności mogą być deliktami dyscyplinarnymi. Chcemy cyklem pięciu szkoleń przedstawić pracę Rzecznika Dyscyplinarnego „od kuchni” oraz wskazać czego unikać lub jakich czynności dokonać, aby nie narazić się na konieczność formalnego spotkania z adwokackim pionem dyscyplinarnym.

Zaplanowaliśmy następujące szkolenia:

Postępowanie skargowe przed ORA a postępowanie przed RD, SD i WSD – 14.02.2020 r.

Adwokat jako świadek – 6.03.2020 r.

Etyka adwokacka a Internet i reklama – 18.03.2020 r.

Studium przypadków deliktów dyscyplinarnych cz. I – 3.04.2020 r.

Studium przypadków deliktów dyscyplinarnych cz. II – 24.04.2020 r.

Będzie one świetną okazją do przekazania głównych założeń ww. postępowań, celów oraz możliwych dróg ich prowadzenia i zakończenia. Wymiana doświadczeń związana z tymi postępowaniami i najczęstszymi deliktami, a także pokazanie wielu punktów widzenia na tę tematykę w połączeniu z etyką wykonywania zawodu z całą pewnością będzie niecenionym doświadczeniem. W takiej formule dotychczas te zagadnienia nie były przedstawione. Więcej informacji wraz z procedurą zapisywania się na szkolenia będzie podawana w social mediach adwokackich i na stronie ORA w Warszawie. Na pierwsze szkolenie Postępowanie skargowe przed ORA a postępowanie przed RD, SD i WSD w dniu 14.02.2020 r. , zapisy przyjmujemy pod linkiem https://evenea.pl/event/ 851120-2

W szkoleniach na prawach słuchacza mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką etyki zawodowej w pracy profesjonalnych pełnomocników. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami Rzecznik Dyscyplinarny zastrzega sobie limitację miejsc. Zachęcamy do udziału w szkoleniach.