Blisko 1000 adwokatów i aplikantów na szkoleniu z KPC

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego zorganizowała cykl szkoleń z nowelizacji procedury cywilnej w dniach 20.09, 7.10 i 21.10.2019 r., w którym łącznie wzięło udział blisko tysiąc adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski.

Prelegentami byli SSO Zbigniew Miczek oraz współautorzy projektu zmian – sędziowie Paweł Mroczkowski oraz Maciej Klonowski, Dyrektor i Naczelnik w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach szkoleń omówiono następujące zagadnienia:

– założenia reformy;

– przepisy przejściowe;

– zmiany w kosztach postępowania;

– zmiany w sposobie doręczenia;

– postępowanie przygotowawcze oraz ograniczenia w powoływaniu faktów
i dowodów („prekluzja”);

– nadużycie prawa procesowego;

– postępowanie w sprawach gospodarczych;

– zmiany w postępowaniu dowodowym;

– zarzut potrącenia.

W czasie cyklu spotkań prelegenci dzielili się uwagami dotyczącymi ratio legis poszczególnych rozwiązań oraz ich możliwego sposobu interpretacji, jak i odpowiadali na pytania dotyczące przykładów ich praktycznego wykorzystania. Sędziowie odnieśli się także do uwag zgłoszonych pisemnie przez uczestników oraz zaprosili do kierowania dalszych komentarzy. W toku bogatej dyskusji adwokaci zwracali uwagę na możliwe negatywne skutki wprowadzonych zmian oraz ryzyka wadliwych interpretacji. W dniu 21.10 br. Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego przekazała stanowisko z dnia 22.10.2017 r. w przedmiocie usprawnień procedury cywilnej zawierające oddolne postulaty adwokackie. Autorzy projektu wyrazili nadzieje na szersze konsultacje z Adwokaturą w ramach procesu legislacyjnego oraz poprosili o dalsze uwagi dot. zmian w procedurze na piśmie. Serdecznie zapraszamy do ich składania na adres sekcja.pgh@ora-warszawa.com.pl

W imieniu organizatorów:

adw. dr Kamil Szmid

adw. dr Karol Pachnik

adw. Małgorzata Sander

adw. Joanna Tkaczyk

adw. Piotr Warchoł