Bezpłatne szkolenie nt: nowych zasad gry w zakresie compliance przedsiębiorstw

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich pt.: „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o ochronie praw sygnalistów) – nowe zasady gry w zakresie compliance przedsiębiorstw”.

Wykładowca: Pan adw. dr Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego UAM.

Czas trwania: 180 min.

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 9 grudnia 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.