70. Doroczna Konferencja DAV (Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich) z udziałem delegacji z naszej izby

W dniach 16-17 maja 2019 r. w Lipsku odbyło się 70 Doroczna Konferencja DAV (Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich), podczas której ORA w Warszawie reprezentowali dziekan adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. Karolina Schiffter. 

Tematem przewodnim Konferencji było państwo prawa. W Zgromadzeniu wzięli udział niemiecki prawnicy zrzeszeni w DAV, a także przedstawiciele Izb Adwokackich z Europy i świata.

Podczas uroczystego powitania uczestników, Pani Prezydent DAV, Edith Kindermann, poruszyła temat dostępności prawa i prawników dla wszystkich obywateli. Przypomniała, iż państwo prawa to państwo, którego obywatele maja dostęp do prawa. Podkreśliła, iż nie można jedynie mówić o państwie prawa, ale trzeba żyć realizując jego założenia.

W Zgromadzeniu wzięła udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Niemiec, Pani Christiane Wirtz. W swoim przemówieniu mówiła o tym, że państwo prawo nie jest już dzisiaj oczywistością, Adwokaci są filarem państwa prawa, są pośrednikiem pomiędzy państwem a obywatelami.

Przemawiał również pan Georg Mascolo, gość specjalny, dziennikarz, były redaktor naczelny Der Spiegel. Mówił o zagrożeniach dla państwa prawa, nawiązał do Polski, mówił o zwolnieniach w sądach, o zwolnieniu prof. Gersdorf. Nawiązał również do obecnej sytuacji na Węgrzech i rządach premiera Orbana, oraz o korupcji Rumunii. Zadał on trudne pytanie, dlaczego Europa nie reaguje. Jego zdaniem UE powinna bronić państwa prawa, wyraził opinię, iż jest to ważniejsze od RODO, opłat za rybołówstwo i innych bieżących spraw.

Po uroczystości otwarcia, nasz Dziekan wręczył prezent dla Pani Prezydent DAV, biogram adw. Anieli Zofii Steinsbergowej. 

Następnie obył się panel dyskusyjny z udziałem Dziekana dotyczący niezależności sądów w kontekście globalnym i roli adwokatury w obronie niezależności sądów. W panelu wzięli udział reprezentacji izb adwokackich z Niemiec, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Polski, a także przedstawiciel UE.

Robert Brown, szef sekcji prawa międzynarodowego Amerykańskiej Izby Adwokackiej z Chicago, mówił wskazał, ABA (American Bar Assocation) nie jest polityczną organizacją i w związku z tym nie angażuje się w sprawy polityczne.

 

Prof. Dr. Necdet Basa, doradca prezydenta i przedstawiciel tureckiego zrzeszenia prawników, mówił z kolei o trudnej sytuacji prawników w swoim kraju. W Turcji jest 368 prawników w więzieniu, 264 za udział w organizacji terrorystycznej, łącznie ok. 5000 sędziów i prokuratorów zostało zwolnionych, co stanowi ok. 30% wszystkich sędziów.

Nasz dziekan przedstawił z kolei obecną sytuację w sądownictwie, zagrożenia dla jej niezależności i zaangażowanie polskich adwokatów w obronę niezależności sądów. Pokreślił znaczenie Inicjatywy „Wolne Sądy”, do której należy adw. Michał Wawrykiewicz, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik, Maria Ejchart-Dubois i adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

Nasz Dziekan był też honorowym gościem lunchu, którego tematem były prawa człowieka. W swoim przemówieniu wskazał, że wszyscy prawnicy są prawnikami zajmującymi się prawami człowieka, np. prawnicy M&A mają do czynienia z prawem do własności, prawnicy sądowi realizują prawo do sprawiedliwego sądu. Polscy adwokaci, którzy na co dzień zajmują się sprawami cywilnymi, angażują się w obronę w praw człowieka, w tym w niezależność sądów. Przykładem jest inicjatywa Wolne Sądy czy prowadzenie edukacji. Następnie odbyła się dyskusja, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, pytali m. in. o to, czy rząd będzie akceptował wyrok TSUE w sprawie praworządności, powody wprowadzenia reform dotyczących sądów, czy uczelnie wyższe zachowały niezależność.