Konferencja: Prawne i społeczne skutki zbrodni prawa międzynarodowego w Ukrainie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Prawne i społeczne skutki zbrodni prawa międzynarodowego w Ukrainie, w 75. rocznicę uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim (Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu) w dniu 14 grudnia 2023 r.

W załączniku program konferencji.

W celu rejestracji udziału w konferencji proszę o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefoHa-_ameGqkQH6x_WCSWi2bxsvnKozCL3PmXuDQmD5VDZw/viewform