Wiadomości

Zwiększone zapotrzebowanie na pomoc adwokatów w postępowaniu przyspieszonym w dniach 2 – 5 maja 2018 r.

W załączeniu przesyłamy skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe, które wpłynęło do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w dniu dzisiejszym dot. zwiększonego zapotrzebowania na pomoc adwokatów w postępowaniu przyspieszonym w dniach 2 – 5 maja 2018 r.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres ora.warszawa@adwokatura.pl.

Pismo Prezes SR dla Warszawy Pragi-Południe