Zmarła adw. Maria Zuchowicz – wybitna adwokatka, łyżwiarka i międzynarodowa sędzia łyżwiarstwa figurowego

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem, że w dniu 24 listopada 2020 r. zmarła adw. Maria Zuchowicz. Była wybitną prawniczką i międzynarodową sędzią łyżwiarstwa figurowego. Pełniła funkcję wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego i wiceprezes Trybunału Arbitrażowego PKOl, była członkinią Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, czy sędzią Trybunału Sportowego w Lozannie.

Adwokat, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Od 1958 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W latach 1958-1965 Członek Zespołu Adwokackiego Nr 4 w Warszawie, w latach 1965-1990 Członek Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Warszawie, w latach 1976-1995 Zastępca Kierownika Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Warszawie, w latach 1996-2018 wykonywała zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Warszawie.

W latach 1979-1995 Członek Komisji Współpracy z Zagranicą.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przestrzegania prawa sportowego, za osiągnięcia dla polskiego ruchu olimpijskiego.

Człowiek prawy i życzliwy ludziom.

Cześć Jej pamięci.

Adwokatowi Grzegorzowi Zuchowiczowi wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dziekan i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Wspomnienia Przyjaciela Zmarłej adw. Ludwika Żukowskiego

Żegnamy Mec. Marię Zuchowicz (1930- 2020)

Odeszła od nas adwokat Maria Zuchowicz nestorka i jedna z pierwszoplanowych postaci warszawskiej, ale i światowej palestry. Wśród działających w sporcie adwokatów była brylantem.

O Jej pracy zawodowej poza sportem wiem, tyle co mówiła bardzo ogólnie, bo praktykowała prawo rodzinne, prawo gospodarcze i prawo sportowe, które czuła doskonale, bowiem przez 40 lat była arbitrem podczas najważniejszych imprez światowych – Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwa Świata i Mistrzostw Europy.

W latach 1948-1952 była zawodniczką kadry narodowej w łyżwiarstwie figurowym, więc rozumiała ten sport, który był jej wielką pasją.

Spopularyzowała sport, ale i warszawską adwokaturę występując w telewizji jako komentatorka, ekspert i zawodów łyżwiarskich, a następnie Tańca na Lodzie z Gwiazdami.

W prawie sportowym była uznanym międzynarodowym ekspertem, wobec czego powołano ją w skład arbitrów Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu ( TAS/CAS) w Lozannie. Pełniła tę funkcję aż do śmierci.

Była niezwykle aktywna jako animatorka łyżwiarstwa figurowego i pełniła szereg funkcji w w wielu międzynarodowych i polskich organizacjach sportowych.

Jako wybitna i obdarzana zaufaniem i sympatią warszawska adwokat została wybrana na Prezesa Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl .

Trzy lata temu dzieliła się swą wiedzą i doświadczeniem na Konferencji Prawa Sportowego Sekcji Prawa Sportowego ORA w Lake Park Wilanów z warszawskimi aplikantami.

Była energiczna i sprawiedliwa i dużo dawała z siebie innym. Dziękujemy Jej za to.

Pani Maria zostanie w naszych sercach.

RIP!

Foto: Polski Komitet Olimpijski / Facebook