Zarządzenie Prezesa SO w Warszawie w sprawie odwołania terminów rozpraw w okresie od dnia 21 – 30 października br.

Poniżej publikujemy zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie odwołania terminów rozpraw rozwodowych i o separację oraz zakazu prowadzenia rozpraw z udziałem w składach ławniczych ławników innych niż przepisani na stałe do danego Wydziału SO w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się.

Zarządzenie Prezesa SO w Warszawie nr 378/2020