„Wypróbuj” udział w Zgromadzeniu online – kolejny test 21 stycznia br. 20.00

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, kolejny raz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków naszej izby w sprawie możliwości wcześniejszego przetestowania systemu informatycznego służącego do udziału w zdalnym Zgromadzeniu Izby, zwołanym na 30 i 31 stycznia br., informujemy, iż kolejny test połączony ze szkoleniem odbędzie się 21 stycznia br. (czwartek) o godzinie 20.00. 

Uwaga! Zwiększając stopień bezpieczeństwa systemu do zdalnego udziału w Zgromadzeniu, informujemy, iż logowanie do systemu będzie przebiegać dwuetapowo, przy pomocy dodatkowej autoryzacji sms. Osoby bez numeru telefonu komórkowego lub posiadające nieaktualny numer telefonu w Panelu Adwokata nie będą mogły się zalogować. Ponownie prosimy o pilne zweryfikowanie numerów telefonów w Panelu Adwokata (dawny Extranet)!

Przypominamy, iż w trakcie zarówno testu, jak i samego Zgromadzenia komunikator (obsługiwany przez system WZA24) będzie służył wyłącznie komunikacji pomiędzy uczestnikiem Zgromadzenia a Prezydium Zgromadzenia (a zatem wiadomości wysyłane przez Uczestnika Zgromadzenia będą widoczne wyłącznie dla niego i dla Prezydium Zgromadzenia).

Test i szkolenie będzie okazją do przetestowania osobiście wszystkich możliwości sytemu z pozycji użytkownika, biorącego udział w zgromadzeniu.

Szkolenie i test przeprowadzi wykwalifikowany personel firmy zapewniającej oprogramowanie, który odpowie na wszystkie ewentualne pytania i wątpliwości. Skorzystajmy z tej okazji i weźmy udział w szkoleniu i teście!

W oddzielnym mailu każdy członek naszej izby uprawniony do udziału w Zgromadzeniu otrzyma niezbędne dane do logowania podczas szkolenia i testu.

adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie

adw. Tomasz Korczyński – Przewodniczący Komisji Informatyzacji ORA w Warszawie

Instrukcja do logowania