Wyniki wyborów na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie

Poniżej publikujemy wyniku wyborów na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie zarówno na funkcje jednoosobowe, jak i do organów kolegialnych izby, sędziów i delegatek i delegatów na KZA. Wszystkim wybranym osobo serdecznie gratulujemy!

Funkcje jednoosobowe:

Adw. Mikołaj Pietrzak – wybrany Dziekanem ORA w Warszawie na kolejną kadencję.

Adw. Agnieszka Helsztyńska – wybrana Prezesem Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Anna Mika-Kopeć wybrana Rzecznikiem Dyscyplinarnym.

Adw. Luka Szaranowicz wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

 

Do organów kolegialnych izby, sędziów i delegatek i delegatów na KZA

Wyniki wyborów